Có 1 kết quả:

tuí rán

1/1

tuí rán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) decrepit
(2) ruined
(3) disappointed