Có 1 kết quả:

É lè bèi gé · Dào ěr jí

1/1

Từ điển Trung-Anh

Elbegdorj Tsakhia or Tsakhia-giin Elbegdorj (1963-), Mongolian US educated Democratic Party politician, president of Mongolia from 2009