Có 1 kết quả:

é jí

1/1

é jí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

mother (Mongolian)