Có 1 kết quả:

niè yè

1/1

niè yè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

temporal lobe