Có 1 kết quả:

niè gǔ

1/1

niè gǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) temporal bone
(2) os temporale