Có 1 kết quả:

diān pèi

1/1

diān pèi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) destitute
(2) difficulty
(3) hardship
(4) trouble