Có 1 kết quả:

diān pèi liú lí ㄉㄧㄢ ㄆㄟˋ ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) homeless and miserable (idiom); to wander about in a desperate plight
(2) to drift