Có 1 kết quả:

diān kuáng

1/1

diān kuáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

demented