Có 1 kết quả:

diān lián

1/1

diān lián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

illogical