Có 1 kết quả:

diān diān

1/1

diān diān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

glad and diligent