Có 1 kết quả:

zhàn lì

1/1

zhàn lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 戰慄|战栗[zhan4 li4]