Có 1 kết quả:

pín méi

1/1

pín méi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to knit one's brows
(2) to frown