Có 1 kết quả:

fēng xìn zǐ

1/1

fēng xìn zǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

hyacinth (flower)