Có 1 kết quả:

fēng dǎng

1/1

fēng dǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

windshield