Có 1 kết quả:

fēng chuāng

1/1

fēng chuāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) air vent
(2) louver
(3) window

Một số bài thơ có sử dụng