Có 1 kết quả:

fēng xiǎn tóu zī ㄈㄥ ㄒㄧㄢˇ ㄊㄡˊ ㄗ

1/1

Từ điển Trung-Anh

venture capital