Có 1 kết quả:

sà xí

1/1

sà xí

phồn thể

Từ điển phổ thông

gió lớn

Một số bài thơ có sử dụng