Có 1 kết quả:

guā fēng ㄍㄨㄚ ㄈㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be windy