Có 1 kết quả:

jù fēng

1/1

jù fēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

hurricane

Một số bài thơ có sử dụng