Có 1 kết quả:

piāo dòng ㄆㄧㄠ ㄉㄨㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to float
(2) to drift