Có 1 kết quả:

piāo juǎn

1/1

piāo juǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to flutter