Có 1 kết quả:

piāo chén ㄆㄧㄠ ㄔㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) floating dust
(2) atmospheric particles