Có 1 kết quả:

piāo dài ㄆㄧㄠ ㄉㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) streamer
(2) pennant