Có 1 kết quả:

piāo dài

1/1

piāo dài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) streamer
(2) pennant