Có 1 kết quả:

piāo fú

1/1

piāo fú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to drift lightly

Một số bài thơ có sử dụng