Có 1 kết quả:

piāo sàn

1/1

piāo sàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to waft (through the air)
(2) to drift

Một số bài thơ có sử dụng