Có 1 kết quả:

piāo liú

1/1

piāo liú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 漂流[piao1 liu2]

Một số bài thơ có sử dụng