Có 1 kết quả:

piāo hǎi

1/1

piāo hǎi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to go abroad