Có 1 kết quả:

piāo hǎi ㄆㄧㄠ ㄏㄞˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to go abroad