Có 1 kết quả:

piāo sǎ

1/1

piāo sǎ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) suave
(2) graceful
(3) fluent and elegant (calligraphy)

Một số bài thơ có sử dụng