Có 1 kết quả:

piāo jǔ ㄆㄧㄠ ㄐㄩˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to dance
(2) to float in the wind

Một số bài thơ có sử dụng