Có 1 kết quả:

biāo hàn ㄅㄧㄠ ㄏㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

sweating profusely