Có 3 kết quả:

fēngfěngfèng
Âm Pinyin: fēng, fěng, fèng
Tổng nét: 4
Bộ: fēng 風 (+0 nét)
Lục thư: hình thanh
Nét bút: ノフノ丶
Thương Hiệt: HNK (竹弓大)
Unicode: U+98CE
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: phong, phúng
Âm Nôm: phong
Âm Quảng Đông: fung1

Tự hình 3

Dị thể 13

1/3

fēng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. gió
2. tục, thói quen
3. bệnh phong

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 風.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 風

Từ điển Trung-Anh

(1) wind
(2) news
(3) style
(4) custom
(5) manner
(6) CL:陣|阵[zhen4],絲|丝[si1]

Từ ghép 470

bā bān tóu fēng 八般头风bā fēng 八风bā fēng xué 八风穴bā jí fēng 八级风bǎ fēng 把风bái diàn fēng 白癜风bǎo jīng fēng shuāng 饱经风霜bào fēng 暴风bào fēng xuě 暴风雪bào fēng yǔ 暴风雨bào fēng zhòu yǔ 暴风骤雨bèi dì fēng 背地风bì bì fēng tóu 避避风头bì fēng 避风bì fēng chù 避风处bì fēng gǎng 避风港biāo fēng 飙风bīng fēng bào 冰风暴bǔ fēng zhuō yǐng 捕风捉影bù jiě fēng qíng 不解风情bù zhèng zhī fēng 不正之风cǎi fēng 采风cháng fēng pò làng 长风破浪chéng fēng 乘风chéng fēng pò làng 乘风破浪chì zhà fēng yún 叱咤风云chōu fēng 抽风chōu fēng jī 抽风机chū fēng kǒu 出风口chū fēng tou 出风头chuān táng fēng 穿堂风chuī fēng jī 吹风机chuī lěng fēng 吹冷风chuī zhěn biān fēng 吹枕边风chūn fēng dé yì 春风得意chūn fēng hé qì 春风和气chūn fēng huà yǔ 春风化雨chūn fēng mǎn miàn 春风满面Chūn fēng Shēn zuì de Wǎn shang 春风深醉的晚上chūn fēng yī dù 春风一度chún fēng 淳风dà fēng 大风dà shā fēng jǐng 大杀风景dà shā fēng jǐng 大煞风景dǎng fēng bō li 挡风玻璃dǎng fēng qiáng 挡风墙dé lǜ fēng 德律风dī sú zhī fēng 低俗之风diàn chuī fēng 电吹风diàn fēng shàn 电风扇diē fēng 跌风dǐng fēng 顶风dǐng fēng tíng zhǐ 顶风停止dìng fēng zhēn 定风针Dōng fēng qū 东风区dōu fēng 兜风dú lǐng fēng sāo 独领风骚duàn xiàn fēng zhēng 断线风筝duǒ fēng 躲风ěr biān fēng 耳边风ěr páng fēng 耳旁风fáng fēng 防风fáng fēng gù shā 防风固沙fàng fēng 放风fén fēng 焚风fēng bào 风暴fēng bào cháo 风暴潮fēng biāo 风标fēng bō 风波fēng bō bù duàn 风波不断fēng cǎi 风采fēng cháo 风潮fēng chē 风车fēng chén 风尘fēng chén pú pú 风尘仆仆fēng chéng 风成fēng chí diàn chè 风驰电掣fēng chuán 风传fēng chuāng 风窗fēng chuī yǔ dǎ 风吹雨打fēng dǎng 风挡fēng dàng bō li 风档玻璃fēng dí 风笛fēng diàn chǎng 风电厂fēng diào 风调fēng dòng 风洞fēng dù 风度fēng fān 风帆fēng fàn 风范fēng fēng huǒ huǒ 风风火火fēng gān 风干fēng gé 风格fēng gǔ 风骨fēng guāng 风光fēng hán 风寒fēng hé rì lì 风和日丽fēng hé rì nuǎn 风和日暖fēng hé rì xuān 风和日暄fēng huā xuě yuè 风花雪月fēng huá 风华fēng huá jué dài 风华绝代fēng huá zhèng mào 风华正茂fēng huà 风化fēng huà qū 风化区fēng huà zuò yòng 风化作用fēng jī 风机fēng jì 风纪fēng jǐng 风景fēng jìng 风镜fēng kǒu 风口fēng kǒu làng jiān 风口浪尖fēng làng 风浪fēng lì 风力fēng lì fā diàn chǎng 风力发电厂fēng lì shuǐ chē 风力水车fēng liáng huà 风凉话fēng liàng 风景fēng liú 风流fēng liú jiā huà 风流佳话fēng liú yún sàn 风流云散fēng liú yùn jiè 风流蕴藉fēng liú yùn shì 风流韵事fēng liú zhài 风流债fēng mǎ niú bù xiāng jí 风马牛不相及fēng mǎ qí 风马旗fēng mào 风貌fēng mǐ 风靡fēng mǐ yī shí 风靡一时fēng néng 风能fēng píng làng jìng 风平浪静fēng pō 风泼fēng qǐ cháo yǒng 风起潮涌fēng qǐ yún yǒng 风起云涌fēng qì 风气fēng qiē biàn 风切变fēng qín 风琴fēng qíng 风情fēng qù 风趣fēng quān 风圈fēng sāo 风骚fēng shā 风沙fēng shàn 风扇fēng shàng 风尚fēng shēng 风声fēng shēng hè lì 风声鹤唳fēng shēng jǐn 风声紧fēng shī 风湿fēng shī guān jié yán 风湿关节炎fēng shī rè 风湿热fēng shī xìng guān jié yán 风湿性关节炎fēng shí 风蚀fēng shuāng 风霜fēng shuǐ 风水fēng shuǐ lún liú 风水轮流fēng shuǐ lún liú zhuàn 风水轮流转fēng shuǐ xiān sheng 风水先生fēng sú 风俗fēng sù 风速fēng sù jì 风速计fēng tān 风瘫fēng tián làng jìng 风恬浪静fēng tiáo yǔ shùn 风调雨顺fēng tóu 风头fēng tǔ 风土fēng tǔ rén qíng 风土人情fēng wèi 风味fēng wén 风闻fēng wù 风物fēng xiǎn 风险fēng xiǎn gū jì 风险估计fēng xiǎn guǎn lǐ 风险管理fēng xiǎn tóu zī 风险投资fēng xiāng 风箱fēng xiàng 风向fēng xiàng biāo 风向标fēng xié 风邪fēng xìn zǐ 风信子fēng xíng 风行fēng xíng yī shí 风行一时fēng xué 风穴fēng yī 风衣fēng yóu jīng 风油精fēng yǔ 风雨fēng yǔ huì míng 风雨晦冥fēng yǔ piāo yáo 风雨漂摇fēng yǔ piāo yáo 风雨飘摇fēng yǔ qī qī 风雨凄凄fēng yǔ rú huì 风雨如晦fēng yǔ tóng zhōu 风雨同舟fēng yǔ wú zǔ 风雨无阻fēng yǔ yù lái 风雨欲来fēng yù 风喻fēng yù 风谕fēng yuè 风月fēng yún 风云fēng yún biàn huàn 风云变幻fēng yún rén wù 风云人物fēng yùn 风韵fēng yùn yóu cún 风韵犹存fēng zāi 风灾fēng zhěn 风疹fēng zhēng 风筝fēng zhì 风致fēng zhōng zhī zhú 风中之烛fēng zhōng zhú , wǎ shàng shuāng 风中烛,瓦上霜fēng zhú cán nián 风烛残年fēng zī 风姿fēng zī chuò yuē 风姿绰约fēng zǔ ní qì 风阻尼器fēng zuàn 风钻Fú fēng 扶风Fú fēng Xiàn 扶风县fù yōng fēng yǎ 附庸风雅gān bài xià fēng 甘拜下风gāng fēng 罡风gāo fēng jùn jié 高风峻节gāo fēng liàng jié 高风亮节gāo fēng xiǎn 高风险gāo fēng xiǎn qū 高风险区gēn fēng 跟风gǔ fēng 古风gǔ fēng 鼓风gǔ fēng jī 鼓风机gǔ fēng lú 鼓风炉guā fēng 刮风guān fēng 观风guǎn fēng qín 管风琴guāng fēng jì yuè 光风霁月hǎi fēng 海风hán fēng cì gǔ 寒风刺骨hē xī běi fēng 喝西北风hé fēng 和风Hēi Xuàn fēng 黑旋风hòu fēng dì dòng yí 候风地动仪hū fēng huàn yǔ 呼风唤雨huà fēng 画风huàn hǎi fēng bō 宦海风波huàn yǔ hū fēng 唤雨呼风huáng fēng qín 簧风琴jí fēng 疾风jí fēng jìng cǎo 疾风劲草jí fēng zhī jìn cǎo , liè huǒ jiàn zhēn jīn 疾风知劲草,烈火见真金jí fēng zhī jìng cǎo 疾风知劲草jì fēng 季风jiàn fēng shǐ duò 见风使舵jiàn fēng shǐ fān 见风使帆jiàn fēng shì yǔ 见风是雨jiàn fēng zhuǎn duò 见风转舵jiē fēng 接风jiè dōng fēng 借东风jīn róng fēng bào 金融风暴jīn róng fēng bō 金融风波jīng fēng 惊风jīng lì fēng yǔ 经历风雨jìng fēng 劲风jù fēng 飓风juǎn fēng 卷风kǎn tóu bù guò fēng chuī mào 砍头不过风吹帽kōng xué lái fēng 空穴来风kòng xué lái fēng wèi bì wú yīn 空穴来风未必无因kǒu fēng 口风kū qiū fēng 哭秋风kuáng fēng 狂风kuáng fēng bào yǔ 狂风暴雨lā fēng 拉风lán fēng 阑风Láng fēng 阆风Láng fēng diān 阆风巅lǎo jì sī fēng 老骥嘶风lǎo mǎ sī fēng 老马嘶风léi lì fēng xíng 雷厉风行lèi fēng shī yīn zǐ 类风湿因子liǎng xiù qīng fēng 两袖清风lóng juǎn fēng 龙卷风lòu fēng 露风lǜ dú tōng fēng zhuāng zhì 滤毒通风装置luò yú xià fēng 落于下风má fēng 麻风má fēng bìng 麻风病mǎ ěr dōng fēng 马耳东风mài fēng liú 卖风流mài kè fēng 麦克风mǎn chéng fēng yǔ 满城风雨mǎn liǎn fēng chén 满脸风尘mǎn miàn chūn fēng 满面春风mào fēng xiǎn 冒风险mén fēng 门风mì bù tòu fēng 密不透风mín fēng 民风míng yuè qīng fēng 明月清风mù yǔ zhì fēng 沐雨栉风nán fēng 男风nǎo zhòng fēng 脑中风nì fēng 逆风nuǎn fēng 暖风Ōū zhōu fáng fēng 欧洲防风pái fēng kǒu 排风口pī fēng 披风pián ǒu wén fēng 骈偶文风piāo fēng 飘风píng dì qǐ fēng bō 平地起风波píng fēng 屏风pò shāng fēng 破伤风Pú fú fēng jí 蒲福风级qī fēng kǔ yǔ 凄风苦雨qí shì fēng gé 骑士风格qiāng fēng 戗风qiāng fēng 抢风qiāng fēng háng xíng 抢风航行qiáng fēng 强风qiǎng fēng tóu 抢风头qīng fēng 清风qīng fēng 轻风qīng fēng jìng jié 清风劲节qīng fēng liǎng xiù 清风两袖qīng fēng míng yuè 清风明月qiū fēng guò ěr 秋风过耳qiū fēng sà sà 秋风飒飒qiū fēng sǎo luò yè 秋风扫落叶qiū fēng sòng shuǎng 秋风送爽qū fēng 祛风qún dài fēng 裙带风rǎn fēng xí sú 染风习俗ráo yǒu fēng qù 饶有风趣rè dài fēng bào 热带风暴rè fēng qiāng 热风枪rèn píng fēng làng qǐ , wěn zuò diào yú tái 任凭风浪起,稳坐钓鱼台rì luò fēng shēng 日落风生rù fēng kǒu 入风口ruò bù jīn fēng 弱不禁风sā wǎng bǔ fēng 撒网捕风sà kè sī fēng 萨克斯风shā fēng jǐng 杀风景shā fēng jǐng 煞风景shān fēng 扇风shān fēng ěr duo 扇风耳朵shān yīn fēng 煽阴风shàn fēng 善风shāng fēng 伤风shāng fēng bài sú 伤风败俗shàng fēng 上风shén fēng tè gōng duì 神风特攻队shén fēng tū jī duì 神风突击队shén me fēng bǎ nǐ chuī lái de 什么风把你吹来的shēng huó zuò fēng 生活作风shī fēng 失风shí dài bù tóng , fēng shàng bù tóng 时代不同,风尚不同Shí lín fēng jǐng qū 石林风景区shì fēng 世风shì fēng rì xià 世风日下shǒu fēng qín 手风琴shǒu yáo fēng qín 手摇风琴shū fēng 书风shù dà zhāo fēng 树大招风shù yù jìng ér fēng bù zhǐ 树欲静而风不止shuǐ lì gǔ fēng 水力鼓风shùn fēng 顺风shùn fēng chē 顺风车shùn fēng ěr 顺风耳shùn fēng zhuǎn duò 顺风转舵shuō fēng liáng huà 说风凉话shuò fēng 朔风shuò fēng lǐn liè 朔风凛冽suí fēng 随风suí fēng dǎo 随风倒suí fēng dǎo duò 随风倒舵suí fēng dǎo liǔ 随风倒柳tái fēng 台风tài yáng fēng 太阳风tán xiào fēng shēng 谈笑风生tàn fēng 探风tàn kǒu fēng 探口风tiān yǒu bù cè fēng yún , rén yǒu dàn xī huò fú 天有不测风云,人有旦夕祸福tīng fēng jiù shì yǔ 听风就是雨tīng jiàn fēng jiù shì yǔ 听见风就是雨tōng fēng 通风tōng fēng guǎn 通风管tōng fēng kǒng 通风孔tōng fēng kǒu 通风口tòng fēng 痛风tóu fēng 头风tóu zī fēng xiǎn 投资风险Tuán fēng 团风tuán fēng 抟风Tuán fēng xiàn 团风县tuí fēng 颓风wāi fēng 歪风wāi fēng xié qì 歪风邪气wài jiāo fēng bō 外交风波wàn shì jiē bèi , zhǐ qiàn dōng fēng 万事皆备,只欠东风wàn shì jù bèi , zhǐ qiàn dōng fēng 万事俱备,只欠东风Wāng Xiào fēng 汪啸风wǎng shì rú fēng 往事如风wàng fēng 望风wàng fēng bǔ yǐng 望风捕影wàng fēng ér táo 望风而逃wēi fēng 威风wēi fēng 微风wēi fēng lǐn lǐn 威风凛凛wèi rán chéng fēng 蔚然成风wén fēng 文风wén fēng bù dòng 文风不动wén fēng bù dòng 纹风不动wén fēng ér dòng 闻风而动wén fēng sàng dǎn 闻风丧胆wén fēng xiān dùn 闻风先遁wú fēng bù qǐ làng 无风不起浪wú fēng sān chǐ làng 无风三尺浪wú xiàn fēng guāng zài xiǎn fēng 无限风光在险峰xià fēng 下风xià fēng fāng xiàng 下风方向xiān fēng gǔ làng 掀风鼓浪xiào fēng 校风xīn fēng 新风xìn fēng 信风xìn yòng fēng xiǎn 信用风险xīng fēng xuè yǔ 腥风血雨xīng fēng zuò làng 兴风作浪xióng fēng 雄风xuàn fēng 旋风xuàn fēng jiǎo 旋风脚xué fēng 学风xūn fēng 熏风yān huā fēng yuè 烟花风月yǎn fēng 眼风yáng jiǎo fēng 羊角风yáng xián fēng 羊痫风yāo fēng 妖风yào fēng dé fēng , yào yǔ dé yǔ 要风得风,要雨得雨yě huǒ chūn fēng 野火春风yě huǒ shāo bù jìn , chūn fēng chuī yòu shēng 野火烧不尽,春风吹又生yī fān fēng shùn 一帆风顺yī lù fēng chén 一路风尘yī lù shùn fēng 一路顺风yí fēng 遗风yí zhǐ fēng shǐ 颐指风使yì qì fēng fā 意气风发yì yì fēng 译意风yīn fēng 阴风yín fēng 淫风yín fēng nòng yuè 吟风弄月yíng fēng 迎风yíng fēng piāo wǔ 迎风飘舞yíng fēng zhāo zhǎn 迎风招展yǒu fēng 有风yù shì shēng fēng 遇事生风yún sàn fēng liú 云散风流zhàn shàng fēng 占上风zhàn xià fēng 占下风zhǎng fēng 涨风zhāo fēng 招风zhāo fēng ěr 招风耳zhāo fēng lǎn huǒ 招风揽火zhāo fēng rě cǎo 招风惹草zhāo fēng rě yǔ 招风惹雨zhē fēng bì yǔ 遮风避雨zhěn biān fēng 枕边风zhèn fēng 阵风zhēng fēng chī cù 争风吃醋zhěng fēng 整风zhěng fēng yùn dòng 整风运动zhǐ qiàn dōng fēng 只欠东风zhì fēng mù yǔ 栉风沐雨zhòng fēng 中风zhuī fēng zhú diàn 追风逐电zì rán fēng guāng 自然风光zǒng fēng xiǎn 总风险zǒu fēng 走风zuò fēng 作风zuò fēng zhèng pài 作风正派

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 風.

fèng

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 風.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Báo tin, cho biết;
② Châm biếm (như 諷, bộ 言);
③ (Gió) thổi.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 風

Từ điển Trần Văn Chánh

① Gió: 刮風 Nổi gió; 海風 Gió biển;
② Hong khô, thổi, quạt (sạch): 風乾 Hong khô; 曬乾風淨 Phơi khô quạt sạch; 風雞 Gà khô; 風肉 Thịt khô; 風魚 Cá khô;
③ Cảnh tượng, quang cảnh, phong cảnh: 風光 Quang cảnh, phong cảnh;
④ Thái độ, phong cách, phong thái: 作風 Tác phong; 風度 Phong độ;
⑤ Phong tục, thói: 世風 Thói đời; 家風 Thói nhà; 伯夷之風 Thói quen của Bá Di (Mạnh tử);
⑥ Tiếng tăm;
⑦ Bệnh do gió và sự nhiễm nước gây ra: 中風 Trúng gió, bệnh cảm gió;
⑧ Tin tức: 聞風而至 Nghe tin ùa đến; 千萬別漏風 Đừng để tin lọt ra ngoài;
⑨ Tiếng đồn: 聞風 Nghe đồn; 風言風語 Tiếng đồn bậy bạ;
⑩ Trai gái phóng túng, lẳng lơ;
⑪ [Feng] (Họ) Phong.