Có 1 kết quả:

fēng lì shuǐ chē

1/1

Từ điển Trung-Anh

wind-powered waterwheel