Có 1 kết quả:

fēng hé rì xuān

1/1

Từ điển Trung-Anh

gentle wind and warm sunshine (idiom)