Có 1 kết quả:

fēng fān

1/1

fēng fān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sail
(2) sailing boat