Có 1 kết quả:

fēng shàn

1/1

fēng shàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

electric fan