Có 1 kết quả:

fēng dǎng

1/1

fēng dǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

windshield