Có 1 kết quả:

fēng liú yùn jiè

1/1

Từ điển Trung-Anh

temperate and refined