Có 1 kết quả:

fēng qín

1/1

fēng qín

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pipe organ (musical instrument)