Có 1 kết quả:

fēng dí

1/1

fēng dí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bagpipes