Có 1 kết quả:

fēng xiǎn

1/1

fēng xiǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) risk
(2) hazard