Có 1 kết quả:

fēng xiǎn tóu zī

1/1

Từ điển Trung-Anh

venture capital