Có 1 kết quả:

sà rán

1/1

sà rán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

soughing (of the wind)