Có 1 kết quả:

sà shuǎng

1/1

sà shuǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) heroic
(2) valiant