Có 1 kết quả:

jù fēng

1/1

jù fēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

hurricane