Có 1 kết quả:

piāo fú ㄆㄧㄠ ㄈㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to drift lightly