Có 1 kết quả:

piāo fú

1/1

piāo fú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to drift lightly