Có 1 kết quả:

piāo yáng

1/1

piāo yáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 漂洋[piao1 yang2]