Có 1 kết quả:

piāo fú

1/1

piāo fú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to float
(2) to hover
(3) also written 漂浮