Có 1 kết quả:

piāo yí

1/1

piāo yí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to drift