Có 1 kết quả:

piāo fēng

1/1

piāo fēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) whirlwind
(2) stormy wind