Có 1 kết quả:

biāo zhǎng ㄅㄧㄠ ㄓㄤˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) soaring inflation
(2) rocketing prices